(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til (Returadresse):
Spring Copenhagen ApS
c/o Ackro
Farverland 6
2600 Glostrup
Danmark

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer/tjenesteydelser:

____________________________________________________________

Bestilt den:

_________________

Modtaget den:

_________________

Forbrugerens navn:

_____________________________________________________________

Forbrugerens adresse:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Forbrugerens underskrift:

_____________________________________________________________

Dato:

_________________

Denne standardfortrydelsesformular er udarbejdet på baggrund af Forbrugeraftalelovens bilag 3.